İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin fark yaratıp rekabette cezbeden bir şirket olabilmesi için insan kaynakları uygulamalarını destekliyoruz. Bu doğrultuda benimsediğimiz insan kaynakları politikalarımız;

Şirketin stratejik amaçları doğrultusunda objektif seçme ve yerleştirme yapmak, doğru işe doğru zamanda doğru ve yetkin insanı seçmek.

Belirlenen şirket hedeflerini tüm çalışanlara benimsetmek ve bu doğrultuda etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak.

Çalışanların motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak şirkete katma değer katmaktan mutluluk duymalarını sağlamak.

Yetkinliklerin geliştirilerek çalışanların daha özgüvenli olmasını sağlamak.

Yedekleme planlaması ile iç kaynak kullanımının sürdürebilirliğini sağlamak .