KAYTEKS
SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk

Çevre – İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları

“Ev tekstili sektöründe dünya markalarının stratejik üretim ortağı olmak” vizyonuna sahip ve sosyal sorumluluklarının bilicinde olan şirketimiz;

Çevre iş sağlığı – iş güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı ve müşterilerimizin konuyla ilgili iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve uygun şekilde faaliyet göstermeyi Çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı İş sağlığı – iş güvenliği ve çevre risklerini öngörerek kontrol altına almayı iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemeyi

Tüm çalışanlarının konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemeyi Çevre ve iş sağlığı – iş güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi ve periyodik olarak gözden geçirmeyi Tedarikçilerin çevre e iş sağlığı – iş güvenliği uygulamalarını yeşim politikası paralelinde geliştirmelerine destek olmayı

Çevre ve iş sağlığı – iş güvenliği hedeflerini şirketin stratejik hedeflerine dahil ederek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt eder.

Sosyal Sorumluluk Politikaları;

Üretimini ve yönetiminin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden şirketimiz

Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi ;

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşını altında işçi çalıştırmamayı

Zorla ve Zorunlu çalıştırmanın önlenmesi

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması;

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterilmesi ;

İşçilerin yetkili sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi

Ayrımcılığın önlenmesi ;

Çalışanların ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becelerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme,sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

Disiplin / kötü muamele ve tacizin önlenmesi ;

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmayı , sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi

Çalışma saatlerinin belirlenmesi

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı

Ücret ve ödemeker

Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı

Çevre kirlenmesinin önlenmesi

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutlatı ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı

Gümrük mevzuatına uygunluk

Günlük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecekler önlemler almayı

Güvenlik önlemlerini almayı

Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı

Tedarikçilerle ilişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uyumluluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon lanları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi

Yönetim sınıfı

Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faalietlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan “BSCI” Yönetim sistemi standartına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.